top of page

Acerca de

Felidae_logo_wit_trans.png

Online bijstorten

De gelden kunnen worden overgemaakt naar NL33 RABO 0366 0675 67 ten name van Stichting Juridisch Eigendom Felidae Fonds. 
 

*Indien dit uw eerste bijstorting is, dient u eenmalig de onderstaande verklaring naar investors.nl@boldergroup.com te mailen:

"Als participant van FELIDAE ben ik voornemens een volgende storting te gaan uitvoeren op mijn account. Ik/wij ga(an) akkoord met de (op het moment van de bijstorting) geldende voorwaarden van het IM, inclusief bijbehorende documentatie. De gegevens die ik/wij bij het inschrijven heb(ben) doorgegeven zijn onveranderd. 

Het bij te storten bedrag bedraagt derhalve: € ....... ,- "

* De minimale bijstorting voor het fonds bedraagt €101.010,-

** De bijstorting is voldaan met een bij ons bekend rekeningnummer.

Bent u nog geen participant?

* De minimale participatie in het fonds bedraagt €101.010,-

bottom of page