top of page
Stock Market Quotes

Fondsgegevens

Startdatum

Minimale investering

Minimale vervolgstorting

Beleggingsstijl

Regio

Land van vestiging

Juridisch 

Beheerder

Juridisch eigenaar

Administrateur

Bank

Broker

ISIN

Bloomberg

Juli 2021

EUR 100.000

EUR 20.000

Long/Short FX
Wereldwijd

Nederland

Besloten Fonds voor Gemene Rekening 

Felidae B.V.

Stichting Juridisch Eigendom Felidae Fonds

Bolder

Rabobank

Finalto
NL0015476912

FELIDAE 

Toe- en uittreding

Toetreding 
Uittreding 
Aanmeldingstermijn
Afmeldingstermijn
Participatietermijn

Maandelijks

Afloop datum

5 werkdagen

10 werkdagen

Minimaal 12 maanden

Kosten en vergoeding

Performance Fee 
High Water Mark 
Management Fee 
Toetredingskosten 
Uittredingskosten

33%

Ja

2% per jaar

1%

0%

Documenten

Informatie Memorandum:

Factsheet: 

Brochure:
EID:

bottom of page